Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), urządzeń grzewczych (np. węzły cieplne), sieci oraz przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

 

Energy Projekt - Biuro Projektowe Instalace Sanitarne