Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

Bezpieczeństwo i niezawodność na lata!

Dokładność projektów węzłów cieplnych ma kluczowe znaczenie dla wykonania instalacji oraz jej optymalnego wykorzystania. Przygotowana przez nas dokumentacja pozwala na bezproblemowe jej wykonanie. Zapewnia eksploatację zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń oraz charakterem danego budynku. Oparta jest na bardzo precyzyjnych pomiarach, przejrzystych założeniach projektowych oraz dokonanych na ich podstawie obliczeniach. Jak również zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (np. DALKIA Warszawa S.A.).

Dokumentacja zawiera także opis urządzeń, schematy i rzuty technologiczne. Pozwala wykonać instalację zgodnie z przyjętymi założeniami.

Oferujemy:

- projekty doposażenia węzła w moduł ciepłej wody,

- projekty instalacji elektrycznej węzłów ciepłowniczych,

- projekty modernizacji węzłów cieplnych – w szczególności projekty technologii,
  automatyki i instalacji elektrycznej,

- projekty wymiennikowni opartych na wymiennikach płytowych oraz JAD.