Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

Przyłącz się do sieci – zgodnie z prawem, zgodnie z normami!

Wykonując projekty przyłączy sieci energetycznej, elektrycznej, gazowej, wodociągów i kanalizacji przede wszystkim uwzględniamy lokalne wytyczne. /W każdym rejonie Polski a tym samym u różnych dostawców medii obowiązują różne warunki techniczne przyłączenia/. Dzięki temu przedstawiony projekt nie zostanie zakwestionowany i pomyślnie przejdzie proces akceptacji dostawców poszczególnych mediów.

Kierując się literą prawa oraz obowiązującymi standardami tworzymy projekty, które zapewniają bezpieczeństwo. Łącząc wymogi prawne z indywidualnymi potrzebami, technologią oraz przeznaczeniem budynku stworzymy dla Państwa projekt przyłączy, który znacznie przyspieszy budowę i odbiór inwestycji.

Oferujemy (wraz ze wszystkimi pozwoleniami i zgodami):

- projekty przyłączy cieplnych,

- projekty przyłączy gazowych,

- projekty przyłączy wodociągowych.