Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

Instalacja na długie lata!

Optymalne dobierane elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej wykonywane powinny być przez doświadczonych specjalistów. Poprawne oszacowanie potrzeby mieszkańców i użytkowników instalacji pozwalają także dobrać odpowiednie materiały – rury, syfony, zawory czy łączniki. 

Nasz projekt uwzględni szereg czynników, które są odpowiedzialne za wieloletnią niezawodność instalacji. W zakresie projektowania instalacji wodno-kanalizacyjnych oferujemy:


- dokumentację techniczną doposażenia budynków w instalacje centralnej ciepłej wody

- projektowanie wymian instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projekty instalacji sanitarnych,

- projekty instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji,

- projekty kanalizacji deszczowej,

- projekty nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych,

- projekty przyłączy wodociągowych, przykanalików.