Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

Precyzyjne projekty wentylacji i klimatyzacji!

W budynkach mieszkalnych odpowiednia wentylacja nie tylko zapewnia bezpieczeństwo ale odpowiada także za nasze samopoczucie, na które niebagatelny wpływ ma ilość dostępnego tlenu, wilgotność powietrza oraz jego temperatura. Z kolei w budynkach przemysłowych wentylacja ma kluczowe znaczenie technologiczne – wpływa na jakość produktu oraz efektywność produkcji.

Pełne bezpieczeństwo, znaczne oszczędności energii podczas eksploatacji urządzeń to jedne z najważniejszych korzyści naszych projektów. Warto o tym pamiętać, bowiem błędnie wykonany projekt generuje większe koszty – w skali roku różnica może sięgać od kilku do nawet kilkunastu procent. Naszym klientom oferujemy:
- precyzyjne wymiarowanie przewodów powietrznych,
- opracowanie koncepcji rozdziału powietrza,
- bezbłędne obliczenie ilość powietrza wentylacyjnego
W zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji realizujemy:
- projektowanie klimatyzacji,
- projekty instalacji wody lodowej,
- projekty układów chłodzących w oparciu o splity, fancoile, belki,
- projekty wentylacji garaży podziemnych z odciągami spalin,
- projekty wentylacji grawitacyjnej, wentylacji hybrydowej,
- projekty wentylacji mechanicznej,
- projekty wentylacji nawiewno-wywiewnej, wentylacji oddymiającej
- projekty wentylacji z odzyskiem ciepła (recyrkulacja, rekuperacja).