Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

Projekty chroniące życie i zdrowie!

Instalacja przeciwpożarowa uratuje życie tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie wykonana z najwyższą solidnością przez doświadczonego specjalistę. Projekt musi uwzględniać wszystkie obowiązujące przepisy, normy oraz wskazania BHP. Tylko wnikliwa analiza budynku, pomieszczeń oraz ich bliższego i dalszego otoczenia pozwala na przewidzenie wszystkich ewentualnych zagrożeń.

Zastosowane przez nas rozwiązania oraz uwzględnione w projektach sprzęty zapewnią każdemu budynkowi mieszkalnemu i użytkowemu pełne bezpieczeństwo.
Projekty instalacji przeciwpożarowych obejmują:

- hydranty przeciwpożarowe,

- hydrofornie przeciwpożarowe,

- nawodnione piony hydrantowe,

- projekty instalacji oddymiających,

- zbiorniki przeciwpożarowe.