Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

Instalacja ciepłej wody użytkowej na długie lata!

Optymalne dobierane elementów instalacji wykonywane powinny być przez doświadczonych specjalistów. Poprawne oszacowanie potrzeby mieszkańców i użytkowników instalacji pozwalają także dobrać odpowiednie materiały. 

Nasz projekt uwzględni szereg czynników, które są odpowiedzialne za wieloletnią niezawodność instalacji. W zakresie projektowania instalacji oferujemy:


- projekt doposażenia budynków w instalacje centralnej ciepłej wody,

- projekty instalacji sanitarnych,

- projekty instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji.