Poznaj nasz zakres działalności

Specjalizujemy się w projektowaniu sieci, instalacji i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, wykonywaniu analiz techniczno – ekonomicznych oraz doradztwie energetycznym.

Nasza oferta obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego począwszy od analiz i koncepcji przedinwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, nadzory nad realizacją robót, aż do doradztwa w trakcie eksploatacji obiektów. 

 

 

Cieplej i taniej!

Tylko profesjonalnie zaprojektowana instalacja centralnego ogrzewania jest w stanie zapewnić w mieszkaniach i pomieszczeniach użytkowych pożądaną temperaturę. Prawidłowe ustalenie współczynnika straty ciepła w danym budynku pozwala na stworzenie skutecznej instalacji grzewczej. Równomiernie rozkładającej i utrzymującej ciepło. Dając większy komfort jednocześnie obniża ona koszty eksploatacji.

Naszym klientom proponujemy wykonanie projektu nowych i modernizowanych istniejących instalacji C.O. oraz regulację i modernizację istniejących.
Dokumentację wykonujemy dla:

- niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego,

- podłogowego oraz ściennego ogrzewania powietrznego,

- tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego,

- ogrzewania powietrznego, projekty regulacji istniejących instalacji,

- projekty centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe i stałopalne

- projekty instalacji grzewczych z wykorzystaniem kominków, kolektorów słonecznych
  oraz pomp ciepła.